ВІДДІЛ ОСВІТИ, СІМЇ ТА МОЛОДІ

ГЛОБИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта
Домашня сторінка Новини Новини відділу освіти ОГОЛОШЕНО КОНКУРС З ВИЗНАЧЕННЯ ОПОРНОГО ЗАКЛАДУ СЕРЕД ЗАКЛАДІВ ЗСО РАЙОНУ

ОГОЛОШЕНО КОНКУРС З ВИЗНАЧЕННЯ ОПОРНОГО ЗАКЛАДУ СЕРЕД ЗАКЛАДІВ ЗСО РАЙОНУ

e-mail Друк PDF

Відділ освіти, сім'ї та молоді Глобинської райдержадміністрації оголошує про проведення конкурсу з визначення опорного закладу серед закладів ЗСО району з 05 березня по 06 квітня 2018 року відповідно до наказу відділу від 01.03.2018 року №84 «Про проведення конкурсу із визначення опорного закладу серед закладів загальної середньої освіти» та Порядку проведення конкурсу, затвердженого рішенням 21 сесії Глобинської районної ради сьомого скликання від 23 лютого 2018 року.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ

конкурсу по визначенню опорного закладу

І. Загальні положення

1. Ці Умови визначають порядок проведення конкурсу по визначенню опорного закладу серед закладів загальної середньої освіти району (далі - Конкурс).

2. Метою Конкурсу є створення умов для комплексної реорганізації і модернізації системи загальної середньої освіти району; забезпечення рівного доступу до якісної освіти; впровадження допрофільної підготовки, профільного і професійного навчання, поглибленого вивчення предметів учнями незалежно від їхнього місця проживання; концентрації та ефективного використання наявних ресурсів, їх спрямування на задоволення освітніх потреб учнів (вихованців); створення єдиної системи виховної роботи.

3. Основним завданням Конкурсу є виявлення ефективної моделі діяльності опорного закладу, що забезпечує умови для рівного доступу до якісної освіти, підвищення її якості, підтримку творчо працюючих педагогічних колективів; зміцнення матеріально-технічного оснащення опорних закладів.

4.Організатором конкурсу є відділ освіти, сім’ї та молоді райдержадміністрації.

II. Порядок проведення Конкурсу

1. Конкурс проводиться з 05 березня по 06 квітня 2018 року у два етапи:

І етап - підготовчий, з 05 березня 2018 року по 23 березня 2018 року - подання заявок відповідними закладами загальної середньої освіти району на участь у Конкурсі до відділу освіти, сім’ї та молоді райдержадміністрації;

ІІ етап - основний, з 26 березня по 06 квітня 2018 року - визначення переможця (переможців) Конкурсу.

2. Для участі у І етапі необхідно подати до відділу освіти, сім’ї та молоді райдержадміністрації заявку, до якої додаються такі документи:

1) план розвитку закладу загальної середньої освіти (5-7 сторінок) на наступні 3 роки (базовий для порівняння - 2017/2018 навчальний рік), який містить таку обов'язкову інформацію:

забезпечення доступу до отримання освітніх послуг в опорному закладі (проектна потужність опорного закладу; кількість учнів, що навчаються з території обслуговування закладу загальної середньої освіти; кількість учнів, які будуть підвозитися до опорного закладу після консолідації мережі; маршрути підвезення учнів та педагогічних працівників (з розрахунком відстаней та приблизного часу в дорозі; транспорт, яким здійснюється підвезення);

- мережа класів та їх наповнюваність;

- організація допрофільної підготовки та профільного навчання;

- організація інклюзивного навчання при наявності дітей з особливими потребами;

- удосконалення матеріально-технічної, навчально-методичної бази, у тому числі укомплектування бібліотечного фонду;

- зміцнення кадрового потенціалу;

- залучення бюджетних коштів, інвестицій.

2) опис інвестиційних потреб опорного закладу (придбання шкільних автобусів для перевезення учнів, оснащення навчальних кабінетів, придбання мультимедійного обладнання, встановлення мережі wі-fі з безкоштовним (безпечним) доступом, заходи з енергозбереження, ремонт приміщень, професійний розвиток учителів тощо).

3. Рішення та оголошення про проведення конкурсного відбору оприлюднюються в місцевих засобах масової інформації або на офіційному веб-сайті відділу освіти, сім’ї та молоді Глобинської районної державної адміністрації.

4. Інформація про подані на Конкурс матеріали розміщується на офіційних сайтах відділу освіти, сім’ї та молоді та райдержадміністрації.

ІІІ. Критерії оцінювання та визначення переможців Конкурсу

1. Визначення переможця Конкурсу проводиться конкурсною комісією по визначенню опорного закладу (далі - Комісія) (склад комісії затверджений рішенням дев’ятнадцятої сесії районної ради сьомого скликання від 07.12.2017 року).

2. Підсумки Конкурсу підбиваються за загальною сумою балів. Максимальна сумарна кількість балів - 350 балів.

3. Подані матеріали на Конкурс оцінюються за такими критеріями (максимальна кількість балів за одним критерієм - 10 балів);

Назва критерію

Оцінювання за критерієм

5 балів

10 балів

Кількість філій опорного закладу

Одна філія

Дві філії і більше

Кількість учнів в опорному закладі (без врахування учнів філій)

100-200 осіб

200 осіб і більше

Кількість учнів, що будуть підвозитися на навчання до опорного закладу після консолідації мережі

25-50 учнів

більше 50 учнів

Використання проектної потужності закладу після консолідації мережі навчальних закладів

65-75%

75% і більше

Протяжність маршрутів перевезення учнів до опорного закладу

більше 15 км

15 км і менше

Тривалість маршруту в одну сторону

більше 45 хв.

до 45 хв.

Наявність шкільних автобусів

один

два і більше

Кількість класів на паралелі

один

два і більше

Середня наповнюваність класів

15-20 осіб

більше 20 осіб

Кількість профілів у опорному закладі

один

два і більше

Наявність курсів за вибором та факультативів у опорному закладі (8-11 класи)

до 3

3 і більше

Наявність предметних гуртків у опорному закладі

1-4

більше 4

Кількість класів з поглибленим вивченням предметів у опорному закладі

1

більше 1

Освітній рівень педагогів

90-95%

95% і більше

Якісний рівень педагогів

60-66%

66,1% і більше

Наявність кабінетів:

фізики

хімії

біології

географії

інформатики

лабораторії

навчальних майстерень

спортивної зали

є, але без паспорту

є,але без паспорту

є, але без паспорту

є, але без паспорту

є, але без паспорту

є, але без паспорту

є, але без паспорту

є, але без паспорту

так

так

так

так

так

так

так

так

Наявність швидкісного Інтернету

0.5 - 1 м біт

1 м біт і більше

Наявність мережі wі-fі з безкоштовним (безпечним) доступом

є, але не для всіх учасників навчального процесу

так

Наявність бібліотеки з книгосховищем та читальною залою

так, але відсутня одна із складових

так

Наявність актової зали

у пристосованому приміщенні

так

Створення умов для навчання дітей на візках:

пандус

внутрішні санвузли

є, але не відповідає нормам

є, але не відповідають нормам

так

так

Наявність у шкільній їдальні технологічного та холодильного обладнання (жарова шафа, електросковорода, холодильна камера)

так, але відсутні одна або декілька складових

так

Наявність у шкільній їдальні холодної та гарячої проточної води

тільки холодна проточна вода

так

Термін проведення останнього капітального ремонту

10-25 років

до 10 років

Відповідність інженерного обладнання (санітарні прилади) санітарним нормам

менше 50% забезпеченості

100%

Відповідність плану розвитку підходам у реформуванні загальної середньої освіти

частково

так

Масштабність інвестиційних потреб опорної школи

частково

так

4. До участі у роботі комісії з правом дорадчого голосу можуть бути залучені представники інших громадських об’єднань та експерти у сфері загальної середньої та дошкільної освіти.

Очолює комісію голова комісії. Забезпечує ведення документування роботи комісії секретар комісії. Комісія працює на громадських засадах.

5. Засідання Комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин його складу.

6. Рішення Комісії про визначення переможця (переможців) Конкурсу ухвалюється шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Комісії.

7. Рішення Комісії по визначенню опорного закладу серед закладів загальної середньої освіти району затверджується рішенням Глобинської районної ради.

 


План Роботи 2015-2016

Корисні посилання

Чи подобається вам сайт?
 
Рівень освіти в Україні?
 

На даний момент 30 гостей на сайті