Відділ освіти

ГЛОБИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта
Домашня сторінка Новини Новини відділу освіти Підготовка педагогічних працівників для роботи в умовах Нової української школи

Підготовка педагогічних працівників для роботи в умовах Нової української школи

e-mail Друк PDF

 

10 грудня 2018 року на базі Глобинської гімназії № 1 ім. В.Є.Курченка розпочалася очна сесія триденних тренінгів ( 10.12, 12.12, 14.12. 2018 р.) для заступників директорів з навчально - виховної роботи закладів загальної середньої освіти Глобинського району та Глобинської ОТГ.

Творчі, професійні та креативні заступники директорів підвищують свій професійний рівень в умовах НУШ за такою робочою програмою:

 

Зміст. Основні теми

Кількість годин

(усього 24 години)

Очікувані результати

1.

Відкриття. Привітання учасників. Огляд освітньої програми. Представлення команди тренерів. Знайомство учасників. Вироблення правил. Очікування учасників. Вхідне оцінювання

2 год.

Слухачі розуміють особливості участі в освітній програмі, її цілі, власні очікування.

2.

Сучасний вчитель як провідник змін.

Концепція Нової української школи. Виклики, що стоять перед початковою школою. Чинники якісної початкової освіти. Мета і головні компоненти Нової української школи: дитиноцентризм, компетентнісний підхід, педагогіка партнерства.

Особливості розвитку дітей 6-7 річного віку. Початок навчання у школі: вплив на емоційний стан і поведінку дитини. Особливості психічних і пізнавальних процесів.

4 год.

Слухачі розуміють виклики, що стоять перед початковою школою, компоненти концепції Нової української школи, нові професійні ролі і завдання, що стоять перед ними в контексті реформених змін.

3.

Зміст початкової освіти у вимірі сьогодення.

Принципи Державного стандарту початкової загальної освіти. Зміст освіти: освітні галузі. Типова освітня програма. Освітня програма закладу освіти. Базовий навчальний план. Календарне планування.

2 год.

Слухачі розуміють:

· структуру Державного стандарту, зміст освітніх галузей, модельної навчальної програми і готові до її реалізації;

· різні види планування освітнього процесу.

4.

Інтеграція: тематичний і діяльнісний підходи.

Інтегроване навчання. Формування міжпредметних компетентностей у процесі тематичного навчання. Тематичне планування. Планування навчальних видів діяльності для досягнення очікуваних результатів в освітніх галузях (мовно-літературна, математична, природнича, інформатична, соціальна і здоров’язбережувальна, громадянська та історична, мистецька тощо).

Діяльнісний підхід. Критичне мислення і вирішення проблем. Стратегії розвитку критичного мислення.

4 год.

Слухачі поглиблюють розуміння різних видів інтеграції, розвивають навички тематичного планування, планування тематичних блоків.

5.

Особливості оцінювання навчальних досягнень учнів.

Мета і цілі оцінювання у сучасній школі. Формувальне оцінювання.

Спостереження і ведення записів.

Основні аспекти процесу оцінювання. Вербальне оцінювання. Відстеження індивідуальних досягнень учнів. Надання зворотного зв’язку. Контрольно-оцінювальна діяльність.

2 год.

Слухачі розуміють важливість постійного формувального оцінювання молодших школярів; знайомляться з різними видами оцінювання навчальних досягнень учнів.

6.

Педагогіка партнерства: сутність, основні принципи.

Основні шляхи співпраці з батьками. Форми спілкування: формальне й неформальне спілкування, батьківські збори, індивідуальні зустрічі з батьками, батьківська кімната.

Залучення батьків до освітнього процесу: батьки як помічники вчителя.

2 год.

Слухачі поглиблюють своє розуміння ролі батьків в освітньому процесі, знайомляться з різними формами співпраці.

7.

Основи інклюзивної освіти.

Основні поняття: інклюзивна освіта, діти з особливими освітніми потребами.

Механізми надання додаткової підтримки: асистент вчителя, індивідуальна програма розвитку.

Особливості роботи з дітьми з порушеннями психофізичного розвитку в умовах загальноосвітнього навчального закладу.

4 год.

Слухачі знайомляться з концепцією інклюзивної освіти як забезпечення права кожної дитини на якісну освіту та особливостями її реалізації.

8.

Організація освітнього середовища.

Роль учителя у формуванні психологічно безпечного середовища. Формування спільних цінностей. Ранкові зустрічі. Створення спільноти в класі.

Фізичне середовище. Навчальні центри/ осередки. Навчальні матеріали та їх організація. Участь дітей в організації освітнього середовища.

2 год.

Слухачі розуміють основні принципи організації освітнього середовища, орієнтованого на дитину та розвиток спільноти.

9.

Залік. Вихідне оцінювання. Видача сертифікатів.

2 год.

 

Тренінги проводить методист ММК відділу освіти виконавчого комітету Глобинської міської ради Ірина Григорівна Устенко.


 

Останнє оновлення на Субота, 15 грудня 2018, 13:32  


План Роботи 2015-2016

Корисні посилання

Чи подобається вам сайт?
 
Рівень освіти в Україні?
 

На даний момент 18 гостей на сайті