Глобинський центр професійного розвитку педагогічних працівників

ГЛОБИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта
Домашня сторінка Професійні спільноти педагогічних працівників Учителів мистецьких дисциплін Методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти у 2021-2022 навчальному році. Мистецька освітня галузь (освітня галузь “Мистецтво”)

Методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти у 2021-2022 навчальному році. Мистецька освітня галузь (освітня галузь “Мистецтво”)

e-mail Друк PDF

Методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти у 2021-2022 навчальному році.

Мистецька освітня галузь (освітня галузь “Мистецтво”)

Розуміння мистецтва й самореалізація в ньому – запорука майбутнього щасливого, емоційно насиченого (позитивом!) життя.

Загальна мистецька освіта у 2021/2022 навчальному році матиме, перш за все, такі ключові особливості:

1. Завершення упровадження повного циклу Концепції НУШ у 4 класі.

2. Пілот упровадження Концепції НУШ у 5 класі.

3. Поєднання дистанційної та традиційної форм навчання.

З урахуванням поетапного переходу закладів освіти на здійснення діяльності за новими Державними стандартами у 2021/2022 навчальному році освітня програма закладу освіти може розроблятися на основі:

для 1-4 класів – Державного стандарту початкової освіти (2018), типових освітніх програм;

для 5-х класів пілотних шкіл – Державного стандарту базової середньої освіти (2020), модельних навчальних програм (2021);

для 5-11 класів – Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти (2011).

Зміст мистецької освітньої галузі може реалізовуватися

У 1-7 класах як через інтегрований курс- “Мистецтво”,

* через окремі предмети за видами мистецтва: образотворче мистецтво і музичне мистецтво.

Вибір здійснюється з урахуванням фахової підготовки кадрового складу педагогічних працівників школи та погоджується педагогічною радою.

У 8-11 класі вивчається інтегрований курс -“Мистецтво”.

Рекомендуємо вчителям, які не залучені до пілотного проєкту впровадження Державного стандарту базової середньої освіти (2020), ознайомитися з презентаціями модельних програм мистецької освітньої галузі від їхніх авторів за лінком: https://imzo.gov.ua/mystets-ka-osvitnia-haluz/ задля подальшого усвідомленого вибору навчальної програми у наступному навчальному році.

Нагадуємо, що формування ключових компетентностей учнів має відбуватися системно і природньо упродовж усього періоду навчання на уроках (чи у певних навчальних ситуаціях), де це педагогічно доцільно: учитель має застосовувати свій методичний інструментарій тільки у контексті реалізації завдань мистецької освітньої галузі, тільки через відповідні мистецькі трактування і приклади.

Програми з освітньої галузі “Мистецтво” передбачають творче ставлення вчителя до змісту і технологій навчання, добору навчального художнього матеріалу: кожен учитель має можливість обирати мистецькі твори для сприймання та виконання учнями, орієнтуючись на критерій їх високої художньої якості, тематику, цікавість для учнів і відповідність їх віку. Вищеозначене відображається у календарно-тематичному плані педагога на навчальний рік, відповідно до якого він (вона) здійснює навчання здобувачів освіти. Календарно-тематичне та поурочне планування здійснюється вчителем у довільній формі, у тому числі з використанням друкованих чи електронних джерел тощо. Формат, обсяг, структура, зміст та оформлення календарно-тематичних планів та поурочних планів-конспектів є індивідуальною справою вчителя. Встановлення універсальних у межах закладу загальної середньої освіти міста, району чи області стандартів таких документів є неприпустимим.

Провідними видами діяльності відповідно до змістових ліній програми є художньо-творча діяльність, пізнання мистецтва та комунікація через мистецтво, у процесі яких відбувається формування і розвиток предметних мистецьких компетентностей музичних, образотворчих тощо.

Система оцінювання результатів навчання в мистецькій освітній галузі ґрунтується на позитивному ставленні до кожного учня (учениці). Оцінювання навчальних досягнень учнів з предметів освітньої галузі “Мистецтво” є комплексним. Оцінюється не рівень недоліків і прорахунків, а рівень прогресу особистісних досягнень, тому критерієм перевірки та оцінювання результатів мистецької освіти є динаміка особистісного розвитку учня (учениці).

Основні види оцінювання : поточне, тематичне і підсумкове (семестрове і річне).

Додатковими засобами стимулювання пізнавальної активності учнів є самооцінка та оцінювання результатів спільної діяльності за попередньо визначеними критеріями та художньо-творче самовираження, які мають бути збалансованими між собою (формувальне оцінювання). Для організації ефективного формувального оцінювання важливо створити доброзичливу атмосферу на уроці, в якій учень (учениця) не повинні боятись робити помилку, а сприймати її як одну з можливостей навчатись.

З огляду на вкрай обмежений (мінімальний) обсяг годин, які виділяються в навчальному плані закладу загальної середньої освіти на вивчення предметів освітньої галуза “Мистецтво”, посилюється роль і розширюється смислове трактування принципу взаємозв`язку навчальної та позаурочної діяльності, що передбачає не лише узгодження освітніх та дозвіллєвих заходів у межах школи, а й гармонізацію суспільних (професійно-педагогічних) і сімейно-родинних естетико-виховних впливів, взаємозв`язок школи із соціокультурним середовищем (музеями, театрами, клубами тощо), системою позашкільної освіти (палацами творчості школярів, мистецькими студіями, музичними та художніми школами).

Покрокову інструкцію “Як організувати дистанційне навчання учнів” від вчителя, фіналіста Global Teacher Prize Ukraine Юрія Гайдученка пропонує Освіторія (https://osvitoria.media/experience/yak-organizuvaty-dystantsijne-navchannya-uchniv-pokrokova-instruktsiya/

https://osvitoria.media/experience/yak-organizuvaty-dystantsijne-navchannya-uchniv-pokrokova-instruktsiya/ ).

Освітнім проєктом “На урок” (https://naurok.com.ua/post/organizaciya-distanciyno-roboti-pid-chas-karantinu) створено безкоштовний сервіс онлайн-тестів для повноцінної дистанційної перевірки знань, які здобули учні під час самостійної роботи. Створити тест ви можете за посиланням: https://naurok.com.ua/test/create. Усі тести, створені вами, ви можете знайти за цим посиланням: https://naurok.com.ua/test/moe.

Відеоінструкції для створення тестів та роботи з ними: https://www.youtube.com/watch?v=MtQHZTwuoHg&list=PL84BeAGplb_TnM0cObkJi_Du5yGnuBmlV.

Результати тестувань: https://naurok.com.ua/test/homework/list.

Бібліотека тестів: https://naurok.com.ua/test.

Освітній портал “Педагогічна преса” (https://pedpresa.ua/201392-yak-organizuvaty-dystantsijne-navchannya-pid-chas-karantynu.html) пропонує такі інструменти для спільної роботи:

· Опитування та залучення групи до роботи –https://www.mentimeter.com/

https://get.plickers.com/https://www.quizalize.com/

https://nearpod.com/https://kahoot.com/

Провести контрольні роботи, зрізи знань, тести й оцінювання в ігровій формі):

· https://onlinetestpad.com/ua – конструктор тестів, опитувань, кросвордів, ігор та комплексних завдань та сотні готових матеріалів:

· https://learningapps.org/ – готові навчальні вправи та інструменти для створення тестів, завдань,

· https://www.classdojo.com/uk-ua/організувати клас в працюючу спільноту з елементами гейміфікації

· https://www.edmodo.com/ – освітній сайт, який являє собою усічену соціальну мережу за типом Facebook, яка дозволяє спілкуватися вчителям та учням, об’єднавшись навколо процесу навчання у школі,

· https://grockit.com/ об’єднує учнів під час навчання, що проходить курсами на цьому великому соціальному сайті.

А цей портал пропонує відеоуроки музичного та образотворчого мистецтва 1-5 клас: https://pedpresa.ua/vu https://pedpresa.ua/vu.

У рубриці “Дистанційне навчання” сайту для вчителів мистецьких дисциплін Полтавщини “Vivat, ART!” https://vivatart.ucoz.ua/index/distancijne_navchannja/0-35 розміщено матеріали для самоосвітньої діяльності та організації навчального процесу під час карантину, зокрема: поради від Освіторії “Карантин: нові безкоштовні освітні можливості, які відкриті для всіх”, Онлайн-курс “Карантин: онлайн-сервіси для вчителів” від “Освіта.ua”, перелік Google-сервісів у навчальній діяльності викладачів, матеріали до уроків музичного, образотворчого мистецтва та мистецтва вчителів області та України, авторів підручників із презентаціями та необхідними інструментами для дистанційного навчання; лінки он-лайн музеїв, мистецьких подорожей та інших корисних ресурсів:

Ø http://www.music.com.ua/ – інформація про музичне життя у світі;

Ø http://www.classic.net.ua/calendar/ – події в музичному житті минулого;

Ø http://spilka.org/propoz.php – сайт Національної спілки художників України;

Ø http://www.naoma.edu.ua/ – сайт Національної Академії образотворчого мистецтва і архітектури;

Ø http://www.fri.net.ua/loadnews – вільний молодіжний портал (арт-мистецтво та ін.);

Ø http://www.storinka-m.kiev.ua/ – новини мистецтва, статті про мистецтво, фотогалерея;

Ø http://www.refine.org.ua/pageid – образотворче мистецтво у Середньовічній Європі;

Ø http://artgreensofa.com/press-u.htm – мистецька галерея у Львові;

Ø http://www.mln-gallery.kiev.ua/map/ – віртуальна галерея;

Ø http://triptych-gallery.org/index – Галерея сучасного мистецтва;

Ø http://www.artofukraine.com/catalogue каталог – скульптура (галерея Пінчука та ін.);

Ø http://kobzar.info/memories/museums/nac_museum/ – Національний музей Тараса Шевченка;

Ø http://kobzar.info/kobzar/works/pictures/ – картини Т.Г. Шевченка.

Ø http://classics.ptt.ru/bio/ – сайт, присвячений класичній музиці, тлумачення музичних термінів;

Ø www.canvas.com.ua/ – репродукції картин відомих художників.

Також на сайті “Vivat, ART!” у рубриці “Підемо в гості” вказано адреси сайти вчителів мистецтва, якими вже опрацьовано дистанційне навчання. Для зручності вашої роботи також створено групу “Vivat, ART!” на Фейсбуці.

Нагадуємо про те, що треба користуватися перевіреними джерелами, не реагувати на фейки, застосовувати аргументацію критичного мислення, здорового глузду та мистецтва. Навчальна та методична література з предметів художньо-естетичного циклу зазначена у Переліках навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України, що розміщені на офіційному сайті МОН. Під час підготовки вчителів до уроків радимо використовувати періодичні фахові видання, зокрема науково-методичний журнал “Мистецтво та освіта”.

 

 

 

Оголошення

Глобинський центр професійного розвитку педагогічних працівників пропонує підвищити свою професійність в Школі розвитку ІКТ компетентностей "Я це можу"

Корисні посилання

 

Офіційний вебсайт Полтавської академії неперервної освіти ім. М.В.Остроградського


На даний момент 8 гостей на сайті